Бюджет 2020

БІЛОУСІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

"20"грудня 2019 року

N 38-2/7

Про місцевий бюджет

Білоусівської  сільської ради

на2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування"ст.26,Білоусівська сільська рада вирішила:
 

1. Визначити на 2020 рік:

доходимісцевого бюджету у сумі 4329280,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 4297480,00  гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 31800,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видаткимісцевого бюджету у сумі 4329280,00гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 4297480,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 31800,00гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 8000,00 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фондмісцевого бюджету у розмірі 10000,00 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Зазначити положення щодо делегування місцевій державній адміністрації повноважень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

Зазначити положення щодо затвердження розподілу між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку з урахуванням частини п'ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України.

4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2020 рік":

5. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

Оплату праці працівників бюджетних установ ;

Нарахування на заробітну плату ;

Придбання медикаментів та перев»язувального матеріалу ;

Забезпечення продуктами харчування ;

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

Поточні трансферти населенню;

Поточні трансферти між бюджетами .

6. Відповідно до статей Бюджетного Кодексу України надати право щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

7.Надати право  головному розпоряднику коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснювати контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

8. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

9. додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.

10. Оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

11. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  комісію з питань планування бюджету.

 

 

 

_Сільський голова_____

____________

_С.В.Левченко_______