Декларації

Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про засоби запобігання та протидії корупції» оприлюднюється декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік сільського голови села Білоусівка Драбівського району Черкаської області.

Розділ І. Загальні відомості

Левченко Сергій Васильович . Посада – сільський голова села Білоусівка Драбівського району Черкаської області.

Члени сім’ї декларанта:  дружина – Левченко В.В.,  син– Левченко О.С., син – Левченко С.С.

Розділ ІІ. Відомості про доходи (в грн..)

Загальна сума сукупного доходу декларанта - 59136, членів сім’ї – 43370; заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 50466, членів сім’ї – 41564;матеріальна допомога декларанта – 8670; членівсім’ї- 1806.

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

Земельні ділянки: декларанта  – 69800кв.м.;житлові будинки: декларанта  – 48,7кв.м., інше нерухоме майно – 44кв.м.

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби

Декларанта - автомобіль ГАЗ 31105, 2006 р.в., 2280 куб.см., 130 к.с., 90 кВт ; трактор ЮМЗ-6, 4940 куб.см., 75 к.с. 60 кВт., 1978 р.в. членів сім’ї у користуванні автомобіль ГАЗ 31105, 2006 р.в., 2280 куб.см., 130 к.с.,2006 року випуску

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи (грн..)

Декларанта – 782.

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання (грн..)

Декларанта - добровільне страхування –                        

Утримання зазначеного у розділах ІІІ-Vмайна – 

Засвідчую правильність зазначених у цій декларації відомостей С.В.Левченко  .

____________________________________________________________

         Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про засоби запобігання та протидії корупції» оприлюднюється декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік секретаря Білоусівської сільської ради Десятник Ольги Петрівни.

Розділ І. Загальні відомості

Десятник Ольга Петрівна . Посада – секретар Білоусівської сільської ради Драбівського району, Черкаської області.

Члени сім’ї декларанта:  чоловік Десятник О.І.

Розділ ІІ. Відомості про доходи (в грн..)

Загальна сума сукупного доходу декларанта – 57095членів сім’ї – 71780; заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 48389; членів сім’ї – 42142; матеріальна допомога – 8706,  дохід від передачі в оренду майна: членів сім’ї – 18438; інші види доходів  членів сім’ї - 11200 .

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

Членів сім’ї - земельні ділянки – 71500кв.м., житловий будинок – 54кв.м., інше нерухоме майно – 28кв.м.,

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби

Членів сім’ї - Автомобіль ОПЕЛЬ КАДЕТ 1600, 80 к.с. 1987 року випуску,  мопед – Альфа , 2009 року випуску, мотоблок ZUBR 2011 h/d/

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи (грн..)

Декларанта - . членів сім’ї - 9417

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання (грн..)

Погашення основної суми позики (кредиту) – 18196;

Погашення суми процентів  за позикою (кредитом) -1705 

Добровільне страхування  членів сім’ї -324

Засвідчую правильність зазначених у цій декларації відомостей О.П.Десятник